HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Thuế thu nhập chứng khoán tính như thế nào? Tôi có được hoàn thuế thu nhập chứng khoán không?

Theo Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC, quy định về thuế suất và cách tính thuế như sau:

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

- Cách tính thuế:

Như vậy, áp dụng theo cách tính này thì Nhà đầu tư không được phép hoàn thuế thu nhập chứng khoán.

2
Tôi đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS, muốn chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về FPTS thì phải làm thế nào?

Quý khách muốn chuyển khoản từ công ty chứng khoán khác về FPTS, Quý khách chỉ cần mang Chứng minh thư/Thẻ căn cước đến phòng giao dịch của công ty Chứng khoán đó và làm thủ tục Chuyển khoản Chứng khoán.

3
Khi thực hiện bán cổ tức bằng chứng khoán/cổ phiếu thưởng đã về tài khoản thì tôi phải trả những khoản thuế nào?
  • Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
  • Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

FPTS sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp  thuế Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn thay cho các cá nhân lưu ký chứng khoán tại FPTS nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán có ngày phân bổ quyền từ ngày 05/12/2020.

*  Cách tính thuế: Thuế TNCN từ đầu tư vốn phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Số lượng chứng khoán cùng loại bán/chuyển nhượng * Giá tính thuế
  • Số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng: Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng thì số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng phải kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức và cổ phiếu thưởng
  • Giá tính thuế:

* Nếu giá bán/chuyển nhượng >= Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Mệnh giá

* Nếu Giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Giá bán/giá chuyển nhượng

(Giá bán là giá khớp bình quân gia quyền của các lệnh bán trong ngày của khách hàng)

Lưu ý: Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn, Quý khách vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán  0,1% giá trị bán/chuyển nhượng theo quy định

* Ví dụ: Ngày 05/12/2020, Khách hàng sở hữu 5.500 cổ phiếu AAA ( trong đó có 500 cổ phiếu bằng cổ tức đã về tài khoản), sau đó thực hiện bán chứng khoán AAA vào các ngày khác nhau, Khách hàng cần thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

NĐT Bán/chuyển nhượng CP

KL khớp

Thuế chuyển nhượng Chứng khoán

Thuế TNCN từ đầu tư vốn

Cổ phiếu gốc

Cổ phiếu cổ tức

Ngày 1

300 CP AAA giá 11.000 đồng
(Giá bán > mệnh giá)

0

300

300x11.000x0,1%
= 3.300 đồng

300x10.000x5%
= 150.000 đồng

Ngày 2

1.200 CP AAA giá 9.000 đồng
(Giá bán < mệnh giá)

1.000

200

1.200x9.000x0,1%
= 10.800 đồng

200x10,000x5%
= 100.000 đồng

Ngày 3

1.000 CP AAA giá 9.500 đồng

1.000

0

1.000x9.500x0,1%
= 9.500 đồng

0