HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Lưu ký trực tuyến

Để thực hiện lưu ký chứng khoán trực tuyến, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập

- Đăng nhập vào trang đặt lệnh: https://eztrade.fpts.com.vn 

- Chọn tab Giao dịch đặc biệt → Lưu ký trực tuyến

Bước 2: Nhập thông tin lưu ký

 • Mã CK: Nhập mã chứng khoán cần lưu ký, hệ thống sẽ tự tìm Sở giao dịch nơi chứng khoán niêm yết và tên chứng khoán tương ứng.
 • Loại CK: Là loại chứng khoán “Tự do chuyển nhượng” hoặc “Hạn chế chuyển nhượng”.
 • Số lượng: Nhập số lượng chứng khoán lưu ký.
 • Đợt lưu ký: Đợt lưu ký chỉ xuất hiện khi Mã chứng khoán đó đang có đợt giao dịch bổ sung. Khách hàng có thể chọn đợt lưu ký nếu chứng khoán lưu ký của Quý khách mới phát hành hoặc không chọn đợt lưu ký nếu chứng khoán lưu ký của Quý khách đã phát hành từ trước.
 • Nghiệp vụ: Hệ thống sẽ tự chọn nghiệp vụ căn cứ trên Đợt lưu ký Quý khách đã chọn. Trong đó:
  • Lưu ký CK giao dịch: Là lưu ký chứng khoán đã giao dịch trên Sở giao dịch;
  • Lưu ký CK chờ giao dịch: Là lưu ký chứng khoán mới phát hành và đang chờ ngày giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch;
 • Ngày nhận lưu ký: Là ngày lần đầu tiên chứng khoán được nhận lưu ký theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
 • Ngày giao dịch đầu tiên: Là ngày đầu tiên chứng khoán được giao dịch trên Sở giao dịch
 • Ngày giao dịch bổ sung: Là ngày bắt đầu giao dịch trên Sở giao dịch của chứng khoán được đăng ký bổ sung tương ứng với Đợt lưu ký Quý khách đã lựa chọn.

→ Nhập “Mật khẩu giao dịch” và nhấn “Gửi lệnh”. 

Bước 3: In hồ sơ lưu ký

 • Sau khi nhấn Gửi lệnh, thông tin về giao dịch lưu ký của Quý khách sẽ thể hiện ở màn hình “Các lệnh đã thực hiện”

 • Khách hàng có thể lựa chọn các giao dịch lưu ký để In phiếu gửi chứng khoán bằng cách nhấn “In phiếu gửi CK” tại dòng tương ứng.
 • Khách hàng có thể Sửa, Xóa thông tin lưu ký bằng cách nhấn các phím tương ứng. Các hồ sơ lưu ký đã gửi thành công về FPTS để thực hiện lưu ký sẽ không được Sửa, Xóa.

Bước 4: Gửi hồ sơ lưu ký về FPTS

 • Phiếu gửi chứng khoán: 03 bản chính ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của Chủ tài khoản;
 • Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: 01 bản chính
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật: 01 bản photo
 • Địa chỉ nhận hồ sơ lưu ký, Quý khách vui lòng xem tại đây

Bước 5: Hoàn tất lưu ký

 • Sau khi nhận được hồ sơ lưu ký hợp lệ của Quý khách, FPTS sẽ chuyển tình trạng món lưu ký từ “Lưu ký mới” thành “Chờ lưu ký”.
 • Hồ sơ không thể hoàn tất lưu ký sẽ được chuyển tình trạng thành” Đã hủy
 • Khi hồ sơ lưu ký hoàn tất, FPTS sẽ chuyển tình trạng thành “Hoàn tất lưu ký” đối với chứng khoán đã giao dịch trên Sở giao dịch và “Hoàn tất lưu ký chờ giao dịch” đối với chứng khoán chờ giao dịch trên Sở giao dịch và ghi tăng chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách tại FPTS.