HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện quyền trực tuyến

Quý khách sử dụng chức năng Thực hiện quyền trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào EzTrade → Giao dịch đặc biệt → Thực hiện quyền

Bước 2: Khách hàng chọn Yêu cầu để thực hiện quyền tại mục Quyền mua tương ứng

Bước 3: Nhập Mật khẩu giao dịch và nhấn Xác nhận để thực hiện giao dịch

Khách hàng có thể Từ chối Quyền mua chứng khoán phát hành thêm bằng cách chọn "Từ chối quyền" tại Yêu cầu thực hiện quyền, nhập Mật khẩu giao dịch và nhấn Xác nhận